20/04/2020

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng (PCTN), ngay từ đầu năm 2020, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp về PCTN như: tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên; hướng dẫn cho các cá nhân, đơn vị trong Nhà trường nghiêm túc thực hiện PCTN, góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn bản liên quan đến công tác PCTN trước khi ban hành và triển khai thực hiện (như Quy chế Chi tiêu nội bộ; Kế hoạch 829-KH/TCT triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nề tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; Kế hoạch 886-KH/TCT về thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025….); tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về PCTN, về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho 815 lượt công chức, viên chức, người lao động và học viên các lớp đang học tại trường với nội dung, hình thức thiết thực và đa dạng, thông qua việc lồng ghép nội dung PCTN vào nội dung bài giảng các chương trình Trung cấp LLCT-HC, chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, các buổi sinh hoạt chuyên môn và các hội nghị khác; công khai, minh bạch, tổ chức thực hiện các văn bản, các chế độ, chính sách liên quan đến công chức, viên chức và học viên nhằm thực hiện các quy định về ngăn ngừa, PCTN; tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính theo tinh thần Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức theo Quyết định 5029- QĐ/HVCTQG, ngày 26/10/2017 của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Kết hợp các biện pháp trong công tác tổ chức cán bộ như: chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng cho 06 viên chức; tổ chức kê khai tài sản, thu nhập cho 14 công chức, viên chức; đồng thời tiến hành các cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN thông qua sinh hoạt giao ban định kỳ hàng tháng, hoạt động của Thanh tra nhân dân, hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo.

15/01/2019

 Thực hiện Quyết định số 4263-QĐ/TU, ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về việc bổ nhiệm đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh kể từ ngày 09/01/2019, sáng ngày 15/01/2019 Trường Chính trị tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với đồng chí Hồ Văn Mười.

31/10/2017

Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2017, Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI - năm 2017 (khu vực phía Nam) đã khai mạc tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk (đơn vị đăng cai). Hội thi sẽ diễn ra trong 03 ngày từ 23-25/10/2017.

21/10/2017

Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2017, Trường Quân sự tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa VI, năm học 2016-2017. Qua thời gian đào tạo 18 tháng, học viên được trang bị 02 khối kiến thức: Khối kiến thức chuyên ngành quân sự cơ sở (Trường Quân sự đào tạo)  và Khối kiến thức Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (Trường Chính trị tỉnh Phú Yên đào tạo).

16/10/2017

Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2017, tại Trường Chính trị Phú Yên, Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị tỉnh Phú Yên tổ chức buổi tập huấn tư vấn bỏ thuốc lá và chống hút thuốc lá thụ động.

16/10/2017

Chiều ngày 12/10/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Hòa, Trường Chính trị Phú Yên phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 41 năm 2017, mở tại huyện Sơn Hòa.

11/10/2017

Sáng 9/10/2017, Trường Chính trị tỉnh Phú Yên tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 97, hệ đào tạo không tập trung, khóa học 2017 - 2019.

31/08/2017

Sáng ngày 26/8/2017, Trường Chính trị tỉnh Phú Yên phối hợp với Trại Giam Xuân Phước tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 86, hệ đào tạo không tập trung, niên khóa 2016 - 2017.

18/08/2017

Sáng ngày 10/8/2017, Trường Chính trị tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 42 năm 2017.


Liên kết