07/10/2022

                                                              ThS Bùi Thị Thanh Sang

                                                  Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

          Trong những năm qua, hoạt động du lịch của tỉnh Phú Yên có nhiều khởi sắc, lượng khách quốc tế cũng như khách nội địa đến tỉnh ngày càng tăng. Để du lịch của tỉnh phát triển mạnh hơn nữa, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 18/8/2021 về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.

26/09/2022

ThS Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Điều 10, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 khẳng định: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…”

26/09/2022

ThS Trương Thị Ngọc Phương

Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, việc dạy và học trực tuyến được xem là giải pháp hữu hiệu giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng mục tiêu “Tạm dừng đến trường, không dừng học”. Tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, nhằm đảm bảo tiến độ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Trường đã triển khai dạy và học trực tuyến ở tất cả các hệ lớp đào tạo, bồi dưỡng từ tháng 9 năm 2021.

26/09/2022

ThS Đào Loan Cung

                                                                           Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

Thanh niên là lực lượng xung kích, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Ứng với mỗi giai đoạn, thời kỳ của lịch sử đất nước, thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 cho đến nay, tình hình cả nước nói chung và với mỗi địa bàn tỉnh nói riêng đều đang cố gắng phòng, chống và khắc phục những hậu quả của dịch Covid-19 mang lại. Toàn bộ hệ thống chính trị đều đang cố gắng thực hiện những bước đi vững chắc và tích cực trong các hoạt động xung kích, phòng, chống Covid. Thanh niên dưới sự lãnh đaọ tích cực của Đảng, của tổ chức Đoàn cũng đã có nhiều chương trình hoạt động góp phần tích cực cho công tác chung tại thời điểm dịch Covid bùng phát.

08/12/2021

ThS Nguyễn Trọng Cảnh

Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

1- Quan niệm về quyền lực của nhân dân trong thời kỳ cổ đại

Từ lúc tan rã của chế độ công xã thị tộc, cùng với sự xuất hiện của cải dự trữ và việc chiếm hữu của cải dự trữ, bắt đầu hình thành bộ máy cai trị của tầng lớp giàu có. Tầng lớp này tạo ra “luật pháp” để cho mọi người phải thừa nhận sự thống trị của họ. Lúc này pháp luật hoàn toàn thuộc vào kẻ mạnh. Khi mà thị tộc đã không thể giúp đỡ được con người, con người cần đến nhà nước và nhà nước ra đời trong tay kể mạnh, thì chủ quyền nhà nước, tự nhiên đã thuộc về kẻ mạnh. “Chúng được tôn kính như thần thánh, chúng xét xử và trừng phạt, giải quyết các cuộc tranh chấp” [1, tr 70].

08/12/2021

ThS Đào Loan Cung

Khoa Xây dựng Đảng


Trong bản “Di chúc” thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở Đảng ta “đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người luôn khẳng định tầm vóc của vấn đề đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người nhiều lần nhấn mạnh: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi”, “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Do đó, phải luôn luôn giữ gìn khối đại đoàn kết – chiếc chìa khóa vạn năng đã giúp cho Đảng ta đưa đất nước vượt qua bao thác ghềnh hiểm trở đến bến bờ thắng lợi.

08/12/2021

ThS Nguyễn Trọng Cảnh

Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Trường Chính trị tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong những năm qua, các cấp, các ngành ở tỉnh Phú Yên đã đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức. Do đó, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh từng bước được nâng cao, đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành tích trên có sự đóng góp lớn của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, trong đó có đội ngũ giảng viên của nhà trường.

24/11/2021

ThS Trần Văn Hiệu

Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

 

Chủ nghĩa yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong Tư tưởng Hồ Chí Minh và cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Yêu nước đối với Hồ Chí Minh là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, coi việc đánh đổ đế quốc, thực dân, đánh đổ ách thống trị của nước ngoài là yếu tố hàng đầu để giải phóng dân tộc, nhưng không dừng lại ở đó, cái đích vươn tới là dân phải được tự do, ấm no, hạnh phúc. Đó là lòng yêu nước chân chính, sâu sắc và triệt để, không mang tính nửa vời. Một tư tưởng yêu nước như vậy tự lô-gíc và tình cảm nội tại của nó đã mang tính vô sản và mang đậm tính nhân văn chủ nghĩa xã hội sâu sắc. Chủ nghĩa yêu nước chân chính đó cũng chính là động lực thôi thúc Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin.

24/11/2021

Ngô Văn Nghĩa

Khoa Xây dựng Đảng

 

Giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn giúp cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và trách nhiệm xã hội. Do đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn xác định công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Sinh thời, Người cho rằng, không có lý luận chính trị thì chí khí kém cương quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng. Những chỉ dẫn đó của Người đã nêu rõ vai trò của lý luận, tầm quan trọng của học tập lý luận, nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

23/11/2021

ThS Nguyễn Trọng Cảnh

Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

Thực tế lịch sử ở nước ta và nhiều nước trên thế giới chứng minh rằng: Khi đất nước yên bình, dưới trên đồng thuận, chính trị - xã hội ổn định đó là điều kiện, tiền đề để đất nước phát triển, nhân dân được yên ổn, ấm no. Ngược lại, khi nào rối loạn, xung đột về chính trị - xã hội thì nước không yên, kinh tế không phát triển, thậm chí có thể kéo theo sự đổ vỡ cả chế độ chính trị - xã hội, tàn phá cả những thành quả đã đạt được. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội không phải là giữ nguyên, mà là sự ổn định trong sự vận động, phát triển, không phải là sự ổn định của sự bảo thủ, trì trệ, mà là ổn định gắn với tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu và vì con người, phát triển bền vững; ổn định phải gắn với đổi mới nhằm khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế, đẩy lùi nguy cơ dẫn đến bất ổn định. Vấn đề ổn định chính trị - xã hội chính là tiền đề để tạo ra các điều kiện cơ bản để phát triển nhanh và vững chắc theo hướng đi lên cao hơn, hoàn thiện hơn.

« Trước1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sau »


Liên kết