18/03/2022
Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG về Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchlần thứ hai, năm 2022.
15/02/2022
Kế hoạch thi tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K.116
18/10/2021
Kế hoạch thi tốt nghiệp và viết khóa luận tổ nghiệp lớp TCLLCT-HC K.112
04/10/2021
Thông báo số 12-TB/TCT, ngày 04/10/2021 của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên về Chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021.
04/10/2021
Công văn số 534-CV/BTGTU, ngày 23/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, giới thiệu Trang thông tin điện tử của Tiểu Ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.
18/08/2021
Thể lệ giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022
10/06/2021
Công văn số 522-CV/HVCTQG về tổ chức triển khai cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
05/04/2021
Giải báo chí.jpg
08/03/2021
TBTN K110.jpg
26/02/2021
TBTT K120 3-2021.jpg

« Trước1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sau »


Liên kết