08/09/2017
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2017


Liên kết