16/05/2023

Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2023.

05/04/2023
Thông báo bán thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ hư hỏng.
04/04/2023
Thông báo số 97-TB/TCT, ngày 04/4/2023 về việc tổ chức tổng kết, bế giảng lớp TCLLCT K.125
09/03/2023
Kế hoạch thi tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT K.125.
21/02/2023
Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
21/02/2023
Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
21/02/2023

Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023.


07/10/2022
Kế hoạch thi tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K.122
03/10/2022
Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu video "Những điều cần biết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước".
18/08/2022
Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2022

« Trước1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sau »


Liên kết