13/07/2020
Ban hành kèm theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
11/11/2019
Ban hành kèm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
04/11/2019
Kế hoạch Số 24-KH/TCT
30/08/2019


16/07/2019

LỊCH CÔNG VIỆC CƠ QUAN

13/05/2019

(Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 10-KH/TCT ngày 02/5/2019)

01/04/2019
(Kèm theo Kế hoạch số 07-KH/TCT-ĐT ngày 29/3/2019)
05/03/2019

LỊCH CƠ QUAN

(Kèm theo Kế hoạch số 05-KH/TCT-ĐT ngày 28/02/2019)

25/01/2019
LỊCH CÔNG VIỆC CƠ QUAN
01/11/2018

LỊCH CÔNG VIỆC CƠ QUAN

(Kèm theo Kế hoạch số 20/2018 /KH-ĐT ngày 30/10/2018)


« Trước1 2 3 4 5 6Sau »


Liên kết