04/11/2019
Kế hoạch Số 24-KH/TCT
30/08/2019


16/07/2019

LỊCH CÔNG VIỆC CƠ QUAN

01/04/2019
(Kèm theo Kế hoạch số 07-KH/TCT-ĐT ngày 29/3/2019)
05/03/2019

LỊCH CƠ QUAN

(Kèm theo Kế hoạch số 05-KH/TCT-ĐT ngày 28/02/2019)

25/01/2019
LỊCH CÔNG VIỆC CƠ QUAN
02/10/2018

LỊCH CÔNG VIỆC CƠ QUAN

(Kèm theo Kế hoạch số 17/2018 /KH-ĐT ngày 01/10/2018)

01/09/2018
15/08/2018

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁC LỚP THÁNG 8 NĂM 2018

(Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 11/2018/KH-ĐT ngày 31/7/2018)

01/08/2018

LỊCH CÔNG VIỆC CƠ QUAN

(Kèm theo Kế hoạch số 11/2018 /KH-ĐT ngày 31/7/2018)


« Trước1 2Sau »


Liên kết