Hướng dẫn viết tiểu luận Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

10/06/2019
Số văn bản 362
Ký hiệu văn bản -HD/TCT
Ngày ban hành 31/05/2019
Ngày có hiệu lực 31/05/2019
Người ký Lương Công Ninh - Phó Hiệu trưởng
Trích yếu Hướng dẫn viết tiểu luận Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Cơ quan ban hành Trường Chính trị tỉnh Phú Yên
Phân loại Hướng dẫn
Tệp đính kèm: hdviettieuluanchuyenvien.docx   
Liên kết