Hướng dẫn viết bài thu hoạch nghiên cứu thực tế cuối khóa (chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính)

10/06/2019
Số văn bản 361
Ký hiệu văn bản -HD/TCT
Ngày ban hành 31/05/2019
Ngày có hiệu lực 31/05/2019
Người ký Lương Công Ninh - Phó Hiệu trưởng
Trích yếu Hướng dẫn viết bài thu hoạch nghiên cứu thực tế cuối khóa (chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính)
Cơ quan ban hành Trường Chính trị tỉnh Phú Yên
Phân loại Hướng dẫn
Tệp đính kèm: hdvietthuhoachnghiencuuthucte.docx   
Liên kết