Hướng dẫn thực hiện quản lý việc vắng học, vắng thi, học bổ sung, thi bổ sung và đi nghiên cứu thực tế của học viên

10/06/2019
Số văn bản 360
Ký hiệu văn bản -HD/TCT
Ngày ban hành 31/05/2019
Ngày có hiệu lực 31/05/2019
Người ký Lương Công Ninh - Phó Hiệu Trưởng
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện quản lý việc vắng học, vắng thi, học bổ sung, thi bổ sung và đi nghiên cứu thực tế của học viên
Cơ quan ban hành Trường Chính trị tỉnh Phú Yên
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm: hdqlvanghoc,....docx   
Liên kết