Hướng dẫn việc viết khóa luận tốt nghiệp Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

10/06/2019
Số văn bản 359
Ký hiệu văn bản -HD/TCT
Ngày ban hành 31/05/2019
Ngày có hiệu lực 31/05/2019
Người ký Lương Công Ninh - Phó Hiệu trưởng
Trích yếu Hướng dẫn việc viết khóa luận tốt nghiệp Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Cơ quan ban hành Trường Chính trị tỉnh Phú Yên
Phân loại Hướng dẫn
Tệp đính kèm: hdvietkkhoaluantcllct-hc.docx   
Liên kết