Đại hội Công đoàn cơ sở Trường chính trị tỉnh Phú Yên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

12/01/2023

Sáng ngày 12/01/2023, CĐCS Trường chính trị tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có đồng chí Trần Phạm Túy Vân, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt – đại diện CĐCS Báo Phú Yên, Trưởng khối Báo chí – Văn hóa – Nội chính; đồng chí Lê Biết – đại diện CĐCS Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Yên, Phó Trưởng khối Báo chí – Văn hóa – Nội chính; đồng chí Phạm Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị và toàn thể đoàn viên công đoàn Nhà trường.


ĐHCDd.jpg

Quang cảnh Đại hội


Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, BCH CĐCS Trường Chính trị đã hoàn thành tốt Nghị quyết nhiệm kỳ đại hội đề ra, nâng cao nhận thức cho đội ngũ đoàn viên công đoàn về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên và hoạt động của tổ chức công đoàn. Đoàn viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; chấp hành tốt Điều lệ công đoàn, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do BCH CĐCS phát động. Tổ chức Công đoàn đã chủ động phối hợp tích cực với chính quyền kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, lao động trong cơ quan; tổ chức các phong trào văn - thể nâng cao sức khoẻ đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa.

Với tinh thần “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển vì đoàn viên và người lao động”, nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Trường Chính trị tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của viên chức và người lao động. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu 90% trở lên đoàn viên công đoàn xuất sắc; 100% tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Phạm Túy Vân, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh chúc mừng những kết quả mà CĐCS Trường Chính trị đã đạt được đồng thời đề nghị BCH nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và yêu cầu của giai đoạn đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.ĐHCĐb.jpg

Đồng chí Trần Phạm Túy Vân - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa mới gồm 05 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.ĐHCĐe.jpg

BCH CĐCS lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ


Tin: Ngọc Phương

Ảnh: Phú Phương
Liên kết