Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

03/01/2023

Thực hiện Kế hoạch số 214-KH/ĐU, ngày 07/12/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh, ngày 28/12/2022, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể đảng viên các chi bộ (chi bộ Giảng viên, chi bộ Hành chính) và quần chúng trong Nhà trường.


Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh báo cáo những nội dung quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW về  “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030”.


NQTW6a.jpg

Đồng chí Phạm Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng báo cáo tại Hội nghịNQTW6b.jpg


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng báo cáo tại Hội nghị


Sau khi được quán triệt, toàn thể đảng viên và quần chúng đã tiến hành thảo luận sôi nổi, trên cơ sở đó sẽ viết bài thu hoạch, gắn với liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đặc biệt là đội ngũ Giảng viên phải nghiên cứu, vận dụng vào giảng dạy những chuyên đề có liên quan trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường.


Tin, ảnh: Võ Thị NhiênLiên kết