Đảng bộ Trường Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

01/07/2022

Chiều ngày 29/6/2022, Đảng bộ Trường Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phạm Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn và đảng viên trực thuộc Đảng bộ Nhà trường gồm: Chi bộ Hành chính, Chi bộ Giảng viên và 50 đảng viên sinh hoạt tạm thời của Lớp Trung cấp lý luận chính trị K126.


Báo cáo đánh giá tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ Trường Chính trị đã nêu rõ: Mặc dù dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Nhà trường đã đạt những kết quả đáng kể trên tất cả các mặt công tác, cụ thể: Ban Giám hiệu phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể đã tích cực, linh hoạt triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp theo đúng kế hoạch ban hành. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức giảng dạy, phục vụ 27 lớp với số lượng 3.789 học viên; Công tác nghiên cứu khoa học đang triển khai thực hiện 08 đề tài khoa học cấp cơ sở; các giảng viên, viên chức tham gia viết bài cho website “Việt Nam thịnh vượng”, các hội thảo khoa học cấp cụm thi đua, cấp cơ sở theo nhiều chủ đề vừa góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, vừa góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy…SKĐB2022.jpg

Quang cảnh Hội nghị


Phương hướng 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cách mạng cho đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn thể đảng viên của Đảng bộ Nhà trường. Chú trọng triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, dự giờ, duyệt bài giảng mới của giảng viên và việc nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ đảng viên là giảng viên của Đảng bộ; đồng thời theo dõi, quản lý và đánh giá đúng tình hình đảng viên Lớp K126 đang tham gia sinh hoạt tạm thời tại Đảng bộ Trường theo kế hoạch học tập.

 

                                                                         Tin, ảnh: Võ Thị Nhiên
Liên kết