Hội nghị sơ kết công tác Trường Chính trị tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

01/07/2022

Ngày 29/6/2022, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị toàn cơ quan, sơ kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022. Ban Giám hiệu chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia của toàn thể viên chức Nhà trường.


Hội nghị đánh giá qua 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, xong Ban Giám hiệu đã linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đảm bảo theo đúng kế hoạch ban hành.


SK2022.jpg

Quang cảnh Hội nghị


Qua đó, đã tập trung triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị như: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 27 lớp với số lượng 3.789 học viên, trong đó hoàn thành bồi dưỡng 11 lớp đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 vượt so với kế hoạch của UBND tỉnh; triển khai thực hiện 08 đề tài khoa học cấp cơ sở; bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2022, giai đoạn 2020-2025, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030; tiếp nhận 16 hồ sơ xin dự tuyển giảng viên năm 2022 theo Kế hoạch của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng viên chức tham gia viết bài cho website “Việt Nam thịnh vượng”, các Hội thảo khoa học theo nhiều chủ đề vừa góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, vừa góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước; tham mưu Tỉnh ủy biên soạn Đề án xây dựng Trường Chính trị Phú Yên đạt chuẩn theo quy định 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng,...).

Báo cáo sơ kết cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của mộ số hạn chế như: chưa tổ chức mở mới một số chương trình bồi dưỡng, các lớp Trung cấp lý luận chính trị ngoài giờ hành chính, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Đoàn thể,… từ đó, Nhà trường kiên quyết sớm khắc phục, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Tại hội nghị, viên chức Nhà trường thống nhất cao những kết quả đạt được, nhất là cách làm linh hoạt, sáng tạo từ thực tiễn tình hình trong điều kiến diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra, nguyên nhân của hạn chế; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ, nâng cao chất lượng, hiệu quả 6 tháng cuối năm 2022.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật mà toàn thể viên chức Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đó là:

          Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các kế hoạch đề ra; chú trọng công tác tuyển sinh, các hội thảo khoa học cấp tỉnh, các đề tài khoa học cấp cơ sở, xuất bản bản tin Lý luận và thực tiễn; tham mưu Tỉnh ủy sớm ban hành Đề án xây dựng trường chính trị chuẩn; quan tâm sửa chữa, trang bị máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn.

          Nâng cao chất lượng công tác giảng dạy; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tin, ảnh: Tuyết Nga
Liên kết