Hoạt động nghiên cứu thực tế của Lớp Trung cấp lý luận chính trị K.124 tại thành phố Đà Nẵng

01/07/2022

Căn cứ Kế hoạch của trường Chính trị tỉnh Phú Yên về việc tổ chức hoạt động nghiên cứu thực tế đối với học viên thuộc các chương trình đào tạo, trong thời gian 03 ngày từ ngày 15/6/2022 đến ngày 17/6/2022, lớp Trung cấp lý luận chính trị K.124 hệ tập trung, khóa học 2021 – 2022, đã có chuyến đi nghiên cứu thực tế tại thành phố Đà Nẵng.


Tham gia hoạt động nghiên cứu thực tế có đồng chí Đỗ Thị Xuân Kim, Trưởng khoa Lý luận cơ sở làm trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Hồng, chủ nhiệm lớp là Phó trưởng đoàn cùng 42 học viên của lớp TC LLCT khóa 124. Chương trình nghiên cứu thực tế lần này giúp học viên củng cố những kiến thức đã học, gắn lý luận với thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo cán bộ, đảm bảo nhiệm vụ nâng cao nhận thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn.


NCTTK124a.jpg

Đoàn nghiên cứu thực tế chụp ảnh lưu niệm tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng


Theo nội dung chương trình, đoàn nghiên cứu thực tế đã nghe Tiến sĩ Nguyễn Đình Thuận – Hiệu trưởng Trường Chính trị Đà Nẵng báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng của thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; qua đó, học viên Lớp TCLLCT K.124 đã tập trung thảo luận các vấn đề về nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế tại thành phố Đà Nẵng cũng như việc phát huy nguồn nhân lực, phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế…; ngoài ra, đoàn cũng được giới thiệu một số mô hình tiêu biểu của địa phương trong phát triển kinh tế, du lịch, thế mạnh hiện nay của Thành phố Đã Nẵng.


NCTTK124b.jpg

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thuận – Hiệu trưởng trường Chính trị thành phố Đà Nẵng 
báo cáo thực tế


NCTTK124c.jpg

Đoàn tham quan khu du dịch Núi thần Tài, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng


Chuyến nghiên cứu thực tế được tổ chức đúng nội dung, chương trình, thiết thực và hiệu quả. Sau chuyến thực tế, học viên sẽ viết bài thu hoạch theo đúng quy định của chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Hồng
Liên kết