Kế hoạch số 37/KH-UBND về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

21/02/2023

Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Tải về máy: 

Liên kết