Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

21/02/2023

Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023.

Tải về máy: 

Liên kết