Lịch học tập các lớp tháng 9 năm 2019

30/08/2019LỊCH CÔNG VIỆC CƠ QUAN

(Kèm theo Kế hoạch số 19-KH/TCT ngày 30/8/2019)Tải về máy: 

Nguồn tin: Trường Chính trị

Liên kết