23/06/2018
Chiều ngày 15/6/2018, Trường Chính trị tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận...
02/05/2018
Sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên có vai trò tác dụng to lớn đối với việc nâng cao năng...
Liên kết