16/01/2020
Chiều ngày 13 tháng 01 năm 2020, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận...
11/11/2019
Ban hành kèm theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
28/12/2019
Thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân, điều đó đã thành...
Liên kết