31/08/2017
Sáng ngày 26/8/2017, Trường Chính trị tỉnh Phú Yên phối hợp với Trại Giam Xuân Phước tổ chức lễ bế...
05/04/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)...
01/09/2017
Ths. Nguyễn Thành Sơn Trưởng khoa Xây dựng Đảng Văn phòng cấp ủy cơ sở là bộ phận quan trọng...
08/09/2017
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên kể từ ngày 17...
Liên kết